LDB Administratie & Advies verzorgt niet alleen uw administratie, maar is tevens ook uw sparringpartner en fiscaal adviseur over allerlei uiteenlopende zaken. Hierbij kunt u denken aan een auto van de zaak, Afdrachtsverminderingen, kleine ondernemingsregelingen, de Zorgverzekeringswet, fiscale rechten en plichten m.b.t. belastingen. Onze aanpak: Wij brengen al uw fiscale aspecten in beeld en adviseren … Continue reading Fiscaal en financiëel advies
U bent als ondernemer fiscaal verplicht om de administratie inzichtelijk, juist en volledig bij te houden. Dit dient niet alleen als grondslag voor de belastingen, maar is tevens een goed meet- en stuurmiddel om uw onderneming de juiste koers op te laten varen. LDB administratie & Advies kan voor u diverse administratieve taken verzorgen: Inrichten … Continue reading Financiële administratie
Iedere ondernemer heeft ongeacht zijn rechtsvorm jaarcijfers nodig. Enerzijds zijn deze cijfers van belang om u als ondernemer inzicht te verschaffen in de financiële positie van uw bedrijf. Anderzijds kan de jaarrekening dienen als verantwoordingsinstrument richting bankiers of andere financiers, aandeelhouders, de Belastingdienst, Kamer van Koophandel etc. Bij het samenstellen van uw jaarrekening kunnen wij … Continue reading Jaarrekening & Rapportage
Heeft u personeel in dienst? Dan zal er binnen uw bedrijf sprake zijn van loonbetalingen. Naast de netto loonbetalingen aan uw personeel, dient tevens afdracht plaats te vinden van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen. De Belastingdienst heeft spelregels opgesteld met betrekking tot de wijze van administreren van deze loonbetalingen zodat zij op efficiënte wijze een … Continue reading Salaris administratie
Betaalt u niet te veel belasting? Gaat alles wel volgens de wetgeving en regels? Enige twijfels? Bij LDB Administratie & Advies kunt u terecht voor een second opinion. Wij controleren uw administratie discreet. Waar mogelijk geven wij tips en advies waar u uw voordeel mee kunt doen. Hierbij kunt u denken aan: Controle volledigheid administratie … Continue reading Second opinion