Iedere ondernemer heeft ongeacht zijn rechtsvorm jaarcijfers nodig. Enerzijds zijn deze cijfers van belang om u als ondernemer inzicht te verschaffen in de financiële positie van uw bedrijf. Anderzijds kan de jaarrekening ook dienen als verantwoordingsinstrument richting bankier of andere financiers, aandeelhouders, belastingdienst, kamer van koophandel etc.

Bij het samenstellen van uw jaarrekening kunnen wij u prima van dienst zijn zodat u kunt doen waar u goed in bent, namelijk “ondernemen”. Wij zorgen ervoor dat uw jaarcijfers voldoen aan alle wettelijke eisen en formaliteiten. Bovendien zullen we in overleg met u, waar nodig, financiële informatie opnemen die gericht is op uw eigen onderneming. Vanzelfsprekend bespreken we deze jaarcijfers.